warutpong.net=> เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เราได้มีการพัฒนาความรู้ในการศึกษาจดจำและการใช้ทักษะต่างๆทีจะนำพาให้ทุกท่านได้เรียนรู้พระแท้ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็น10เท่าเช่นทักษะการอ่านผิวพระแท้หรือพระปลอมได้ในเวลาอันสั้นและมีความแม่นย่ำชัดเจนพร้อมอธิบายได้
#พระสมเด็จบางขุนพรหมรุ่นแรก กรุใหม่ (สร้างปี 2411-2413​
#หลักการศึกษาเรียนรู้​
เป็นพระทีศึกษา​เรียนรู้ได้ง่ายเพราะมีประวัติ​การ​สร้างที่ชัดเจน​และมีพระแท้ให้​ศึกษา​ได้จากของจริง​ ชึ่งพระแท้ของจริงกับพระที่ทำเทียมเรียนแบบนั้นมีเนื้อหาที่ต่างกันอย่างชัดเจนเช่นขนาดน้ำหนักของพระแท้จะบางแต่มีน้ำหนักมาก​ นำไปทดสอบกับกระจกจะยิ่งชัดเจนเพราะเสียงพระทีกระทบกับกระจกนั้นจะดังกังวานเหมือนเรานำหินไปเคาะกับกระจกชึ่งพระทำเทียมเสียงพระจะไม่เหมือนพระแท้
#Strength #จุดแข็ง
เจ้าของเพจ/เจ้าของพระมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพระสมเด็จของหลวงปู่โต พรหมรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จบางขุนพรหม รุ่นแรก กรุใหม่
มีเพจชมรมผ่านทางแอปโชเชี่ยลทำให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงเข้าถึงได้ง่าย สามารถกระจายได้
ราคาพระสมเด็จบางขุนพรหมกรุใหม่ คนธรรมดาทั่วไปสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของได้
สามารถพิสูจน์ความแท้ อายุ/ความเก่าของพระโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการทดลองความศักดิ์สิทธิของพระสมเด็จด้วยตนเอง โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ที่เช่าไปสามารถนำมาคืนได้หากไม่เจอประสบการณ์เมื่อปฏิบัติตามคำชี้แนะที่ให้ไว้
#Weakness #จุดอ่อน
พวกเซียนใหญ่ที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักยังไม่ให้การยอมรับ
ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักพระสมเด็จบางขุนพรหม เพียงแค่จากปากหรือจากสื่อของเซียนใหญ่เท่านั้น
พระสมเด็จบางขุนพรหมรุ่นแรก กรุใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก จึงทำให้มีการเช่าในกลุ่มคนเฉพาะที่รู้จักเพจของชมรมเท่านั้น
ขาดระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นของพระกรุนี้ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปทราบ และยอมรับ 
ขาดการเรียบเรียงข้อมูลในภาษาที่เป็นสากล
#Opportunity #โอกาส
เป็นที่ปรารถนาในการครอบครองของคนที่นับถือพระพุทธศาสนา
ชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนามีจำนวนมากขึ้น และมีความสนในพระเครื่องของเมืองไทย โดยเฉพาะคนตะวันออกที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็น
มีผู้คน นักท่องเทียวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้ามาสัมผัส /รับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิที่รับรู้ได้ของพระพุทธศาสนา
#Threat #อุปสรรค
มีผู้ที่มีผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลและมีผู้คนยอมรับ เป็นจำนวนมากที่ไม่ยอมรับพระกรุนี้
ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงเรื่องการดูพระกรุ และไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระของสมเด็จโต ว่ามีกี่พิมพ์ มีกี่กรุ แต่ละพิมพ์ แต่ละกรุมีจำนวนเท่าไหร่