warutpong.net=> พระกรุกำแพงเพชร -> พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ

จำนวนผู้เข้าชม : 1580 คน
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ

หมวดหมู่ : พระกรุกำแพงเพชร

ราคา : 100ล้าน .-

พระเนื้อทองคำเก่ามีอายุมากกว่า800ปีทองเก่าจะมีคราบแดงบนผิวทองเก่าทุกองค์เกิดจากธรรมชาติของทองในยุคเก่าจะไม่บริสุทธิ์100%เหมือนยุคนี้การตรวจผ่านเครื่องจะบอกได้
FaceBook Twitter

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อทองคำ

   เมื่อวันที่ : 2020-05-09 20:05:03


สนใจติดต่อโทร : 095-256-6292
Line ID : warutpong