warutpong.net=> พระกรุกำแพงเพชร -> พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด

จำนวนผู้เข้าชม : 1436 คน
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด

หมวดหมู่ : พระกรุกำแพงเพชร

ราคา : โทรถาม .-

พระลีลาเชยคางข้างเม็ดกรุบรมธาตุฝั่งลานทุ่งเศรษฐี เป็นพระที่ ค่อนข้างหายากพบเจอน้อย การเรียนรู้ให้สังเกตที่เนื้อหาของพระจะมีความมันนุ่มมีคราบกรุ เป็นดินสีส้ม จับเนื้อหาของ องค์พระที่เป็นดินสีแดงเข้มซึ่งความเก่าตรงนี้ของปลอมไม่สามารถทำเลียนแบบได้
FaceBook Twitter

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ ลีลาเชยคางข้างเม็ด

   เมื่อวันที่ : 2019-04-11 00:28:47


สนใจติดต่อโทร : 095-256-6292
Line ID : warutpong