warutpong.net=> พระเบญจภาคี


พระเบญจภาคี

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกเนื้อทองสัมฤทธิ์

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกเนื้อทองสัมฤทธิ์


พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกเนื้อทองสัมฤทธิ์

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-19 13:31:27
พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกเนื้อทองสัมฤทธิ์

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกเนื้อทองสัมฤทธิ์


พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกเนื้อทองสัมฤทธิ์

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-19 13:27:46
พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกกรุฤาษี

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกกรุฤาษี


พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกกรุฤาษี

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-19 13:25:36
พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อลายกนกหน้ากลม

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อลายกนกหน้ากลม


พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เนื้อลายกนกหน้ากลม

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-19 13:22:29
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย

พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย


พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-06 11:27:43
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย

พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย


พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-06 11:23:43
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานขอบล่างฟันหนู

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานขอบล่างฟันหนู


พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานขอบล่างฟันหนู

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-10-08 16:14:27
พระกรุเมืองกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุเมืองกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุเมืองกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-10-08 11:26:42
พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆัง

พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆัง


พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆัง

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-09-22 17:08:11
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานฝากกรุบางขุนพรหม

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานฝากกรุบางขุนพรหม


พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานฝากกรุบางขุนพรหม

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-07-07 19:45:46
พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน

พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน


พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-07-07 17:28:01
พระกรุกําแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกําแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกําแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด
พระกรุกําแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกอีกสภาพหนึ่งที่มีเนื้อหาชำรุดเสียหาย
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-03-05 11:05:19
พระชุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกกรุฤษี

พระชุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกกรุฤษี


พระชุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกนกกรุฤษี

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด
พระกรุกําแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกแม่พิมพ์นี้มีบันทึกอยู่ในตำราเก่าจัดเป็นพระที่มีมูลค่าหลักล้าน
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-03-05 11:01:54
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ชุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ชุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ชุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-09-19 08:18:27
พระสมเด็​จ​บางขุน​พรหม​พิมพ์​ใหญ่​พระประธาน​

พระสมเด็​จ​บางขุน​พรหม​พิมพ์​ใหญ่​พระประธาน​


พระสมเด็​จ​บางขุน​พรหม​พิมพ์​ใหญ่​พระประธาน​

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-09-02 09:32:06
B016พระสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานพระสองคลอง

B016พระสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานพระสองคลอง


B016พระสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานพระสองคลอง

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-06-13 09:26:04
B002พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน

B002พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน


B002พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-06-12 15:04:47
001พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน

001พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน


001พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระประธาน

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-06-12 15:02:58
พระสม​เด็จ​วัด​ระฆัง​พิมพ์​ใหญ่​พระประธาน​ขึ้น​กรุ​ฝั่ง​วัด​อินทร์​

พระสม​เด็จ​วัด​ระฆัง​พิมพ์​ใหญ่​พระประธาน​ขึ้น​กรุ​ฝั่ง​วัด​อินทร์​


พระสม​เด็จ​วัด​ระฆัง​พิมพ์​ใหญ่​พระประธาน​ขึ้น​กรุ​ฝั่ง​วัด​อินทร์​

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-06-11 14:01:00
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุฤษี

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุฤษี


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุฤษี

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-05-10 21:03:50
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-05-09 14:02:34
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-21 11:52:59
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 23:40:14
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก หน้าเรียวเล็กเอวเล็ก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก หน้าเรียวเล็กเอวเล็ก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก หน้าเรียวเล็กเอวเล็ก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 23:35:55
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อเงิน

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อเงิน


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุเนื้อเงิน

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 19:29:23
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 19:16:40
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 19:12:58
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 13:13:26
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 00:52:26
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 00:49:02
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกขึนกรุบรมธาตุ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกขึนกรุบรมธาตุ


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกขึนกรุบรมธาตุ

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-11 00:46:27
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-29 15:24:44
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนก

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด

 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-29 15:08:50
พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ

พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ


พระกรุกำแพงเพชรพิมพ์ซุ้มกอใหญ่มีลายกนกกรุบรมธาตุ

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-29 15:03:50
พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง

พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง


พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง

ประเภท : พระเบญจภาคี

รายละเอียด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-03-25 00:06:22