warutpong.net=> พระเบญจภาคี


พระเบญจภาคี

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานฝากกรุบางขุนพรหม
พระสองคลองพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานขึ้นกรูฝั่งบางขุนพรหมเป็นพระที่เนื้อหามีธรรมชาติความเก่า ศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2022-07-07 19:45:46แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->